“இசைமணி”யூசூப் காலமானார்! – Sothugudiyan

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ > “இசைமணி”யூசூப் காலமானார்! ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ * நண்பர், அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற டாக்டர் இமதா தாஜுத்தீன் சற்று முன் போன் செய்தார், இசைமணி நம்மை விட்டு போய் விட்டார் என்று! * நாகூரை பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர், முறையாக சங்கீதம் பயின்றவர், வானொலி, தொலைக்காட்சிகளில் தொடர்ந்து பாடியவர், இசை மணி யூசூப்! * மருத்துவர் ஐயா, ராமதாஸ் வருடந்தோறும் நடத்தும் “பண்ணிசை” விழாவிற்கு இசைமணியை அழைத்து பாடச் செய்வார்! * எனக்கு போன் செய்து அழைப்பார், […]